Kế hoạch bảo vệ môi trường

Nội dung bài viết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một loại hồ sơ môi trường mang tên kế hoạch bảo vệ môi trường, đây là một loại hồ sơ được lập nhằm dự báo tình hình nguồn thải dự án phát sinh trước khi đi hoạt động, qua đó sẽ lên phương án xử lý nguồn thải dự án sao cho phù hợp nhất. Bài viết ngày hôm nay, xin tư vấn cho các bạn về đối tượng lập, mục đích lập, cơ sở pháp lý quy định lập cùng quy trình thực hiện lập hồ sơ, mời các bạn cùng theo dõi.

kế hoạch bảo vệ môi trường

Các đối tượng bắt buộc phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Mục đích thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường với những mục đích sau:

– Thứ nhất, lập kế hoạch bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

– Thứ hai, có thể giúp doanh nghiệp dự báo trước các tác động ô nhiễm môi trường xung quanh dự án, từ đó triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu và ngăn chặn ô nhiễm phát sinh.

– Thứ ba, có thể hợp thức hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tránh bị xử phạt từ cơ quan môi trường.

Tìm hiểu về căn cứ pháp lý áp dụng thực hiện hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

– Căn cứ và áp dụng Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015

– Căn cứ và áp dụng nghị định 18/2015/NĐ-CP được ban hành từ ngày 14/2/2015 theo nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Căn cứ và áp dụng thông tư 27/2015/TT-BTNMT được ban hành từ ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

>> Tìm hiểu thêm hồ sơ: báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Lấy mẫu nguồn thải, phân tích mẫu và thu thập số liệu sau khi phân tích thành công.

– Khảo sát tình trạng môi trường xung quanh khu vực dự án hoạt động.

– Xác định nguồn thải ô nhiễm phát sinh trong quá trình dự án hoạt động như: nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn nguy hại, tiếng ồn, không khí,…

– Đánh giá mức độ gây ô nhiễm từ hoạt động dự án ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

– Tìm ra phương pháp giảm thiểu nguồn thải gây ô nhiễm cho doanh nghiệp.

– Tiến hành việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

– Tiến hành việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

Thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ bảo vệ môi trường

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ xem xét, xác nhận đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư này. Đối với trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư này.

Hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường làm một lần sử dụng mãi mãi, trường hợp bắt buộc phải làm lại hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường khi thay đổi một trong hai điều kiện dưới đây:

– Thay đổi quy mô hay công suất sản xuất.

– Thay đổi quy trình hay công nghệ sản xuất.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tư vấn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường từ công ty tư vấn dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi, mọi thông tin chi tiết cần tư vấn thêm xin mời các bạn gọi qua hotline 0938395254 để được hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Xin cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Add: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Hotline : 0938.395.254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0938395254