Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt

1.      ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

–         Các Cơ sở hoạt động trong nước có  các  hoạt  động  liên  quan đến việc sử dụng nguồn nước mặt.

2.      QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

–         Thu thập số liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa khu vực Cơ sở.

–         Thu thập và tổng hợp tài liệu về đặc điểm nguồn nước khu vực khai thác.

–         Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ các điểm (khai thác, vị trí phân phối sử dụng nước tại Cơ sở).

–         Nghiên cứu, tính toán, thống kê lưu lượng nước cần khai thác để sử dụng tại Cơ sở.

–         Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu để xác định phương thức khai thác, sử dụng nước.

–         Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác.

–         Hoàn thành các bản vẽ.

–         Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.

–         Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

2.      CƠ QUAN TIẾP NHẬN CẤP GIẤY PHÉP

–         Cục  Quản lý  tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu  trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

–         Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANHĐịa chỉ : 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại : 08 3620 1134 (6 line) – 0938395254 – Fax : 08 3620 7100
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0938395254