Call: 093 839 5254 |
Info@CaoNguyenXanhGroup.com | Sitemap

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Một dự án kinh doanh muốn hoạt động thuận lợi thì điều đầu tiên trước khi đi vào hoạt động chính là thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ đầu tiên mà doanh nghiệp cần thực hiện, mục đích lập hồ sơ là nhằm dự báo tình hình nguồn thải ô nhiễm phát sinh khi dự án triển khai, qua đó lên phương án ngăn chặn và xử lý nguồn thải ô nhiễm thích hợp nhất. Để có thể tư vấn thêm về dịch vụ lập hồ sơ môi trường của công ty tư vấn môi trường để tránh bị xử lý ô nhiễm nhằm hạn chế nguồn thải ô nhiễm nhằm hạn chế chất thải ô nhiễm để có thể giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hoạt động. Nhằm để hạn chế nguồn thải ô nhiễm khi doanh nghiệp hoạt động thuận lợi nhất, khi nào thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ môi trường ? Hãy cùng xem qua thông tin trong bài viết sau đây nhé.

kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tin về dịch vụ lập hồ sơ môi trường từ công ty môi trường Cao Nguyên Xanh

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh là một trong những đơn vị chuyên tư vấn thực hiện lập hồ sơ môi trường nhằm hạn chế tác động ô nhiễm từ nguồn thải sản xuất gây ra ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường xung quanh. Vậy để giảm thiểu nguồn thải ô nhiễm thì trước khi doanh nghiệp hoạt động cần phải tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường bằng việc lập hồ sơ môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý nguồn thải ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường để dự án hoạt động một cách thuận lợi nhất. Vậy nên doanh nghiệp phải tiến hành lập những loại hồ sơ môi trường nào ? Trả lời câu hỏi này, Cao Nguyên Xanh sẽ xin phân loại hồ sơ trong 2 giai đoạn thực hiện hồ sơ như sau:

1. Giai đoạn trước khi đi vào hoạt động dự án:

– Kế hoạch bảo vệ môi trường: là hồ sơ môi trường thực hiện lập khi dự án hoạt động hoạt động có quy mô vừa và nhỏ, năng suất bình quân trung bình 1 năm sản xuất dưới 1 triệu sản phẩm và diện tích đất sử dụng hoạt động dưới 2 hecta.

– Đánh giá tác động môi trường ĐTM: cũng giống kế hoạch môi trường đều thực hiện khi dự án trước khi đi vào hoạt động, đối tượng lập là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, năng suất sản xuất bình quân trung bình 1 năm trên 1 triệu sản phẩm và diện tích đất trên 2 hecta.

2. Giai đoạn sau khi dự án đã hoạt động:

– Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (hay còn có tên gọi khác là báo cáo giám sát môi trường định kỳ): đây là hồ sơ thực hiện lập sau khi dự án hoạt động, áp dụng lập cho các doanh nghiệp hoạt động có phát sinh nguồn thải nguy hại. Chu kỳ thực hiện hồ sơ được chia ra như sau:

+ Áp dụng lập 1 năm 4 lần với các doanh nghiệp kinh doanh có quy mô lớn, đã lập ĐTM. Theo định kỳ vào tháng 3, 6, 9, 12 doanh nghiệp phải lập báo cáo quan trắc để tránh nguồn thải phát sinh sau khi dự án hoạt động.

+ Áp dụng lập 1 năm 2 lần với các doanh nghiệp kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ, đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Theo định kỳ vào tháng 6, 12 doanh nghiệp phải lập báo cáo quan trắc để tránh nguồn thải phát sinh sau khi dự án hoạt động.

+ Áp dụng lập 1 năm 1 lần với các doanh nghiệp kinh doanh không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ nhưng đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương, theo quy định doanh nghiệp lấy mẫu 4 lần theo tháng 3, 6, 9, 12, tiến hành lập hồ sơ vào tháng 12 và nộp phê phê duyệt.

Ngoài hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ ra, doanh nghiệp khi hoạt động cần phải lập một số loại hồ sơ khác như sau:

– Báo cáo hoàn thành ĐTM

– Sổ chủ nguồn thải CTNH

– Hợp đồng thu gom CTNH

– Giấy phép khai thác nước ngầm

– Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

– Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

… và một số hồ sơ khác.

Tìm hiểu về loại hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Tiếp theo đây, công ty chúng tôi xin đi vào nội dung chính hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, nội dung sau được đút kết từ kinh nghiệm lập hồ sơ cũng như dựa theo căn cứ pháp lý quy định của cơ quan chức năng ban hành, quy định như sau:

1. Khái niệm và vai trò:

– Kế hoạch bảo vệ môi trường: là hồ sơ được lập theo quy định của pháp luật, đây là tên gọi mới thay đổi từ hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, áp dụng tên gọi kể từ ngày 1/1/2015.

– Hồ sơ này được lập với mục đích ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng, việc lập hồ sơ là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo tác động nguồn thải ô nhiễm phát sinh khi dự án hoạt động, qua đó doanh nghiệp lên phương án thích hợp nhất xử lý nguồn thải để bảo vệ tài nguyên môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công công trình.

2. Căn cứ pháp lý áp dụng thực hiện hồ sơ:

Sau đây là một số nghị định, thông tư và luật môi trường áp dụng cho việc lập hồ sơ kế hoạch môi trường như sau:

– Áp dụng Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015

– Áp dụng nghị định 18/2015/NĐ-CP được ban hành từ ngày 14/2/2015 theo nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Áp dụng thông tư 27/2015/TT-BTNMT được ban hành từ ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Một số loại hồ sơ cần cung cấp trong quá trình lập hồ sơ kế hoạch môi trường

– Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

– Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Quy trình thực hiện lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định

Dựa vào quy trình thực hiện do Cao Nguyên Xanh triển khai, chúng tôi sẽ thực hiện hồ sơ cho doanh nghiệp trong 6 bước cơ bản như sau:

– Bước 1: đầu tiên, chúng tôi sẽ cử nhân viên chuyên sâu đến tận nơi dự án hoạt động tiến hành việc khảo sát thông tin về quy mô dự án, khảo sát các điều kiện về kinh tế – xã hội, con người, môi trường, địa chất, khí hậu,.. tại nơi dự án triển khai.

– Bước 2: dự báo nguồn thải có thể phát sinh như về nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn nguy hại,… đánh giá hiện trường xung quanh dự án, xem xét nguồn thải có ảnh hưởng như thế nào đến các yếu tố tài nguyên môi trường xung quanh để có phương án xử lý phù hợp nhất.

– Bước 3: liệt kê phương pháp tổng thể, triển khai các hạng mục bảo vệ môi trường mà dự án cần thực hiện.

– Bước 4: từ việc quan trắc đánh giá nguồn thải ô nhiễm sẽ đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, triển khai thu gom chất thải nguy hại, tiến hành xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Bước 5: yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp một số thông tin liên quan đến dự án, các loại hồ sơ cần cung cấp để tiến hành soạn thảo mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

– Bước 6: Gửi hồ sơ đã hoàn thành về cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định hồ sơ tại địa phương dự án hoạt động nhằm phê duyệt hồ sơ đưa dự án hoạt động.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về hồ sơ kế hoạch môi trường mà công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi thực hiện. Nếu có nhu cầu tư vấn thêm về các loại hồ sơ môi trường nói chung cũng như kế hoạch bảo vệ môi trường nói riêng, xin vui lòng liên hệ với Cao Nguyên Xanh theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Add: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Hotline : 0938.395.254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Gọi ngay