Call: 093 839 5254 |
Info@caonguyenxanh.com | Sitemap
04/10/18
Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm có 3 giai đoạn chính: – Lập Dự án. – Quản trị thực hiện. – Kết thúc. Giai đoạn 1 và 2 được coi là quan trọng hơn cả. 1. Hoạch định sơ bộ : Conceptual development, Việt Nam hay gọi là Nghiên cứu sơ […]

Xem thêm
04/10/18
Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đấu thầu

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu do chủ đầu tư/bên mời thầu trình và được người hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm : – Kế hoạch đấu thầu gói […]

Xem thêm
04/10/18
TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn muốn thành lập công ty?. Công ty bạn đã đi vào hoạt động muốn mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ nâng cao năng suất và tăng chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên bạn luôn lo lắng làm thế nào để phát hiện, ngăn chặn những dự án xấu, không để thất thoát […]

Xem thêm

Gọi ngay