Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm có 3 giai đoạn chính:

– Lập Dự án.

– Quản trị thực hiện.

– Kết thúc. Giai đoạn 1 và 2 được coi là quan trọng hơn cả.

1. Hoạch định sơ bộ : Conceptual development, Việt Nam hay gọi là Nghiên cứu sơ bộ hoặc Nghiên cứu Tiền khả thi ( Tùy theo loại Dự án, có loại có cả 2): – Trong phần này, quan trọng nhất là xác định Nhu cầu về hàng hóa dịch vụ của DA, hay sự cần thiết để đầu tư . – Sau đó đến định hướng về giải pháp tạo ra sản phẩm dịch vụ đó – Phần 3 là phân tích loại bỏ ngay các PA được coi là Không khả thi bằng định tính, chưa cần định lượng.

2. Giai đoạn 2 của phần Lập dự án đặt trọng tâm vào Nghiên cứu khả thi – Feasibility study, hay đơn giản hơn là Kế hoạch kinh doanh chi tiết ( Biz Plan): – Phần này lặp lại phần Concept nhưng phát triển lên mức định Lượng ( quantitative analysis) nhằm đưa ra các ước lượng : doanh số, tổng đầu tư ban đầu, chi phí hoạt động kinh doanh của DA khi vận hành, xác định suất chiết khấu –> tính toán NPV, IRR ..vv – Nếu dự án tốt (đầu tư được) sẽ có thêm phần Kế hoạch thực hiện project execution plan – Thẩm định cũng nằm trong giai đoạn này, xét trên góc độ Chủ đầu tư, Hội đồng quản trị hay Người cho vay hoặc cơ quan cấp phép. – Lập dự án được coi là kết thúc nếu : Thẩm định –> không đầu tư hoặc Đầu tư –> Giấy phép đầu tư hay Quyết định đầu tư. Các tài liệu hiện nay thiếu tính thực tiễn phần nhiều do người soạn thảo chưa đưa vào các Case Study cho Phần Lập DA.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0938395254