Home » Tư vấn môi trường » Lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Một trong các vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong dư luận đó chính là ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước. Chính vì bởi hoạt động sản xuất tăng cao cũng như là quá nhiều công ty sản xuất được mở rộng ra hơn trước đó đã và đang làm cho vấn đề nước thải phát sinh trong sản xuất ngày càng nhiều. Khi vấn đề nước thải không được xử lý triệt để mà đã thải ra môi trường nước như sông suối, kênh, rạch,… thì những vấn đề này làm cho nước ở nơi đây càng ô nhiễm hơn so với trước đó. Chính vì như thế nhằm hạn chế vấn đề này chính phủ đã đề xuất ra yêu cầu các doanh nghiệp cần phải thực hiện hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước để đảm bảo nguồn nước tiếp nhận không bị ô nhiễm. Chi tiết ra sao hãy tìm hiểu nội dung bên dưới cùng công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh nhé

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đối tượng căn cứ và hiệu lực hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là hồ sơ đặc biệt quan trọng trong vấn đề thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường chống lại ô nhiễm khí hậu. Chính vì như thế đối tượng thực hiện hồ sơ này bao gồm Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động xả thải vào nguồn nước và đã có hệ thống xử lý nước thải mà chưa có giấy phép xả thải.

Để thực hiện hồ sơ này đúng với quy định hay không thì các doanh nghiệp cần phải căn cứ vào

  • Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.
  • Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Hồ sơ này được thực hiện thành công và sẽ có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

Thủ tục đăng ký hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước muốn thực hiện thành công thì cần phải qua thủ tục như sau

+ Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận giấy phép.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước khi thực hiện cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ như sau

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép, trường hợp chưa xả nước thải, báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả thải

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải kết quả phân tích

+ Đề án xả thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

+Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả thải, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Điều kiện và thời gian xác nhận hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Điều kiện gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  • – Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.
  • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
  • Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép xả thải của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Thời gian xác nhận hồ sơ này bao gồm

  • Các tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định
  • Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận giấy phép.

Hi vọng qua bài tư vấn hôm nay của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ giúp cho công ty, doanh nghiệp bạn hiểu được phần nào đó về hồ sơ này. Nếu như có thắc mắc hoặc có nhu cầu muốn được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Đông Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: CaoNguyenXanh.Net

About admin

Tin nổi bật

hồ sơ vệ sinh lao động

Tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động giá rẻ

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh được biết đến là một trong …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *