Call: 093 839 5254 |
Info@caonguyenxanh.com | Sitemap

Hệ thống xử lý nước cấp

Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp với công suất Q = 240m3/ngày từ nguồn nước ngầm.

– Địa điểm: Q.7 – Tp.HCM
– Chủ đầu tư: Công ty Dũng Tâm.

Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt với công suất Q = 120m3/ngày từ nguồn nước ngầm.
– Địa điểm: Gò Đen, Long An.
– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Sương.

Gọi ngay