Home » Tư vấn môi trường (page 2)

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường là dịch vụ tư vấn và thực hiện các loại hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp để nhằm đảm bảo sản xuất của các doanh nghiệp đúng yêu cầu đưa ra

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Theo căn cứ 18/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành vào năm 2015 thì tất cả các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất trên nước Việt Nam thì cần phải thực hiện hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Đây không chỉ là yêu cầu mà …

Xem tiếp