Tin tức môi trường

Tư vấn môi trường mang lại ích lợi gì cho sản xuất

cong-ty-tu-van-moi-truong

Hiện nay ở nước ta có thể dễ dàng nhìn thấy rằng ô nhiễm rác thải đang tăng rất cao đặc biệt là ô nhiễm rác thải công nghiệp. Từ ven các tuyến đường đến cả các sông ngoài, kênh rạch có thể thấy được đó chính là mật độ …

Xem tiếp